Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Sociaal domein & welzijn
De optimale verdeelsystematiek voor het sociaal domein in het Gemeentefonds

Op basis van literatuurstudie en interviews onderzochten Atlas Research en SEO Economisch Onderzoek de mogelijke methoden en technieken om de gemeentelijke budgetten voor het sociaal domein op objectieve wijze vast te stellen lees meer

 • Rapport
 • december 2018
 • Sociaal domein & welzijn
 • Economie & arbeidsmarkt
Van budget naar besteding

Verklaringen voor tekorten en overschotten op het gemeentelijke bijstandsbudget. lees meer

 • Rapport
 • september 2017
 • Sociaal domein & welzijn
 • Economie & arbeidsmarkt
Individuele en regionale ongelijkheid

Verklaringen voor individuele en regionale verschillen in de kans op bijstand. lees meer

 • Rapport
 • juni 2016
 • Sociaal domein & welzijn
 • Economie & arbeidsmarkt
Tien jaar WWB en Bijstandwijzer

De Bijstandwijzer biedt gemeenten inzicht in de achtergronden van de omvang van het bijstandsbestand. Een groot deel van het bijstandsniveau in een gemeente is te verklaren uit kenmerken van de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt. Het deel dat niet te verklaren is uit deze objectieve factoren – het residu – zegt mogelijk iets over de effectiviteit van het gemeentelijke bijstandsbeleid. lees meer

 • Rapport
 • januari 2016
 • Sociaal domein & welzijn
 • Economie & arbeidsmarkt
Opties voor verdere decentralisatie naar gemeenten

Uit dit verkennende onderzoek blijft dat er veel meer decentralisatie mogelijk is, zowel bij het uitvoeren van overheidstaken als bij de financiering daarvan met lokale belastingen. lees meer

 • Discussion paper
 • september 2015

Filters

Zoeken
Onderzoekthema's
Soort publicatieAuteur

Publicatie datumReset alle filters