Marten Middeldorp

Marten Middeldorp is sinds 2018 onderzoeker bij Atlas Research. Hij heeft veel ervaring met kwantitatief onderzoek en data-analyse, in het bijzonder van gegevens met een geografische component. Marten heeft onderzoek gedaan naar uiteenlopende onderwerpen op het snijvlak van economie en geografie zoals leefbaarheid, sociale zekerheid en regionale arbeidsmarkten. In zijn werk combineert hij kwantitatieve onderzoeksmethoden, statistische analyse en geografische informatiesystemen om tot nieuwe, betekenisvolle inzichten te komen. Marten is binnen Atlas Research het aanspreekpunt op het terrein van CBS-microdata.

Marten studeerde economische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en geographical information management and applications aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn werkzaamheden bij Atlas Research is hij bezig met de afronding van zijn proefschrift over patronen in loopbanen en ruimtelijke mobiliteit (Rijksuniversiteit Groningen). In het kader van dat proefschrift deed hij in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving onderzoek naar regionale verschillen in werkzekerheid in Nederland. Marten heeft gepubliceerd in verschillende (internationale) vaktijdschriften op het gebied van economie en sociologie. Zijn onderzoek is onder andere gepubliceerd in European Sociological Review, Economisch Statistische Berichten en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.