Francine Burema

Francine Burema is sinds december 2019 werkzaam bij Atlas Research als junior onderzoeker en vanaf juli 2022 als onderzoeker. Hier werkt ze aan projecten met uiteenlopende thema’s, zoals het sociaal domein, woonklimaat en de arbeidsmarkt.

Bij Atlas Research heeft Francine vanaf 2019 gewerkt aan verscheidene projecten, waarbij ze met name verantwoordelijk is voor het uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Zo is ze betrokken geweest bij onder andere de Leefbaarometer, het bijstandsverdeelmodel en de jaarlijkse Atlas voor gemeenten. Hierbij vallen onder meer databewerking, literatuuronderzoek en deskresearch onder haar werkzaamheden. In het kader van deze en andere projecten heeft ze ruime ervaring opgedaan met het werken met CBS Microdata.

Francine heeft in 2019 de master Business Development & Entrepreneurship afgerond aan de Universiteit Utrecht. Hiervoor studeerde ze aan diezelfde universiteit Economics & Business Economics, waarbij ze een minor in sociale wetenschappen volgde.