Verschillen, ongelijkheid en segregatie

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Roderik Ponds, Maarten van Ham (OTB - TU Delft), Gerard Marlet

Publicatiedatum:
juni 2015

De aandacht voor maatschappelijke verschillen en ongelijkheid is de laatste jaren toegenomen. Dit komt omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat deze verschillen groter worden en dat zulke scherpe maatschappelijke scheidslijnen negatieve gevolgen kunnen hebben.

In deze literatuurstudie brengt Atlas Research in kaart wat de stand van zaken in is Nederland op het gebied van ongelijkheid. Ook wordt er gekeken naar wat de achterliggende oorzaken en gevolgen (kunnen) zijn van de (toenemende) ongelijkheid. Doel is om een inhoudelijke basis te vormen voor een verdere discussie over nut en noodzaak voor beleid rond dit thema en als mogelijk startpunt voor verder onderzoek te dienen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research