Verdeling van het participatiebudget over gemeenten 2015

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Caren Tempelman (SEO), Gerard Marlet, Caroline Berden (SEO), Clemens van Woerkens, Lucy Kok (SEO)

Publicatiedatum:
mei 2014

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Atlas Research in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek de bijstandsbudgetten van 2015 vastgesteld. Het onderzoek resulteert in de voorlopige verdeling van de bijstandsmiddelen over gemeenten voor 2015.

Met de komst van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 werden gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. Zij ontvangen hiervoor een budget vanuit het Rijk. Voor de bepaling van het budget is het van belang om een verdeelmodel te hebben dat, gegeven objectieve kenmerken, een zo goed mogelijke inschatting maakt van de noodzakelijke bijstandsuitgaven van een gemeente.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research