Trickle down in de stad

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt

Auteurs:
Roderik Ponds, Gerard Marlet, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
april 2015

Zorgt een groei van het aantal hoogopgeleiden in een stad voor meer kansen voor laagopgeleiden? Dit is de centrale vraag van het zogenoemde trickle down-onderzoek dat in het voorjaar van 2012 van start is gegaan. Atlas Research onderzoekers Roderik Ponds, Gerard Marlet en Clemens van Woerkens hebben samen met Harry Garretsen (RUG) de arbeidsmarktsituatie van vijf steden uitgelicht: Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden en Zaanstad. Beleidsmedewerkers van verschillende afdelingen van deze gemeenten – variërend van economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid tot statistiek en onderzoek – zijn intensief betrokken geweest bij het vaststellen en het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

De arbeidsmarktsituatie verschilt sterk per stad. Delft is bijvoorbeeld een echte studentenstad en kent een relatief hoog percentage hoogopgeleiden, terwijl er in Zaanstad relatief veel mensen wonen die laag of middelbaar opgeleid zijn. Er is, logischerwijs, geen eenduidige aanpak voor het terugdringen van de van de werkloosheid onder laagopgeleiden in verschillende steden. In het trickle downonderzoek is hierom ingezoomd op de specifieke situatie per stad. De resultaten zijn gepubliceerd in individuele rapporten. Deze publicatie bespreekt de resultaten in het algemeen en laat beknopt de opvallendste resultaten tussen de consortiumsteden zien.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research