Rein Halbersma

Rein Halbersma is sinds april 2021 directeur van Atlas Research. Hij heeft bijna 20 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek in het publieke domein, op uiteenlopende onderwerpen zoals sociale zekerheid, gezondheidszorg en kansspelen. Kenmerkend voor zijn werkwijze is een multidisciplinaire wetenschappelijke aanpak met brede maatschappelijke impact.

Voor zijn aantreden als directeur van Atlas Research was Rein van 2014 tot 2021 werkzaam als de onderzoekscoördinator van de Kansspelautoriteit (Ksa). Daar was hij onder meer betrokken bij het opzetten en uitvoeren van marktscans, analyses van de publieke belangen en regulering rondom kansspelen en het opzetten van een multidisciplinair onderzoeksnetwerk rondom kansspelen. Daarvoor was Rein van 2005 tot 2014 werkzaam als economisch expert bij het economisch-medisch bureau van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waar hij onderzoek deed naar ziekenhuisbekostiging, risicoverevening, fusiecontrole, mededinging en fraudedetectie. Het vak als economisch onderzoeker en consultant leerde Rein bij APE Public Economics waar hij van 2002 tot 2005 onderzoek deed naar onder meer de verdeling van de gemeentelijke bijstandsbudgetten, de provinciale brede-doeluitkering voor verkeer en vervoer en naar risicoverevening van de geestelijke gezondheidszorg.

Rein studeerde cum laude af in de theoretische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1993-1998. Bij diezelfde universiteit promoveerde hij in 2002 op een onderwerp uit de theoretische hoge-energiefysica.

Rein publiceert regelmatig in economische vaktijdschriften over zijn onderzoek. Hij publiceerde onder andere in internationale tijdschriften als de European Journal of Health Economics en de Journal of Economics & Management Strategy, en in Nederlandstalige tijdschriften als Zorg & Financiering en Markt & Mededinging. Van 2017 tot 2020 was Rein redactielid van het Tijdschrift voor Toezicht en begeleidde hij themanummers rondom Toezicht en sport en Toezicht op autonome systemen (zoals algoritmen).

Naast zijn werk bij Atlas Research is Rein sinds 2009 als extramural fellow geaffilieerd aan het Tilburg Law and Economics Center (TILEC), onderdeel van Tilburg University.