Gerard Marlet

Gerard Marlet is senior onderzoeker en medeoprichter van Atlas Research. Gerard is gepromoveerd econoom en richt zich al zijn hele werkzame leven op kwantitatief onderzoek. Hij studeerde Economische en Sociale Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie werkte hij als onderzoeker en later als projectleider bij NYFER, Nyenrode Forum for Economic Research. Daar publiceerde hij vooral over onderwerpen op het gebied van sociale zekerheid, ruimtelijke ordening en ‘urban economics’. In 2003 richtte hij Atlas Research (destijds Atlas voor gemeenten) op.

Gerard Marlet heeft veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van wijken, gemeenten en regio’s en de effectiviteit van beleid. Hij stond aan de wieg van de (voorlopers van de) Leefbaarometer. Gerard Marlet was niet alleen betrokken bij de ontwikkeling van de Leefbaarometer en zijn voorlopers, maar ook bij alle actualisaties, evaluaties en afgeleide analyses die sindsdien zijn uitgevoerd.

Gerard Marlet heeft brede kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke (gravitatie)modellen. Hij stond aan de wieg van de nieuwe gemeentekaart van Nederland en deed in opdracht van het ministerie van BZK – in het kader van de verdeling van de budgetten voor het Grotestedenbeleid – onderzoek naar de reikwijdte van de stedelijke arbeidsmarkt en stedelijke voorzieningen. Ook is hij – in opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek – betrokken geweest bij de ontwikkeling van het verdeelmodel van het W-deel (re-integratiegelden) van de Participatiewet. Daarnaast heeft hij veel gemeenten geadviseerd over regionale samenwerking en gemeentelijke herindeling, waarbij hij tevens onderzoek deed naar de omvang van hun verzorgingsgebied.