Leefbaarheid in Nederland 2018

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Kees Leidelmeijer (RIGO), Marten Middeldorp, Gerard Marlet

Publicatiedatum:
augustus 2019

Steeds meer mensen wonen in een gebied met een leefbaarheid die als ‘ruim voldoende’ wordt getypeerd op basis van de Leefbaarometer 2018. Het aandeel mensen dat woont in een gebied dat onvoldoende scoort, is licht gedaald van 4,1% in 2016 naar 4,0% in 2018. Dat concludeert Atlas Research samen met RIGO Research en Advies op basis van een analyse van de Leefbaarometer 2018.

De Leefbaarometer is een instrument dat een inschatting geeft van de leefbaarheid zoals bewoners die ervaren. Een analyse van de ontwikkeling van de leefbaarheid tussen 2016 en 2018 laat zien dat het aandeel mensen dat woont in een gebied waar de leefbaarheid op peil is (score ‘ruim voldoende’ of hoger), is gestegen, maar dat deze verbetering niet gelijk is verdeeld. Een relatief groot deel van de wijken met leefbaarheidsproblemen profiteert minder van de gunstige ontwikkelingen dan de ‘betere’ wijken.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research