Meerjarige tekorten en overschotten op het bijstandsbudget

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Wouter Vermeulen (SEO), Lennart Kroon (SEO), Tim Schwartz (SEO), Joeri Athmer (SEO), Marten Middeldorp, Francine Burema, Joran Veldkamp

Publicatiedatum:
september 2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt met een objectief verdeelmodel om de noodzakelijke bijstandsuitgaven in te schatten. Sommige gemeenten hebben meerjarig te maken met forse tekorten of overschotten op het bijstandsbudget. In opdracht van het ministerie van SZW hebben SEO Economisch Onderzoek en Atlas Research onderzocht of er objectieve kenmerken zijn die dit kunnen verklaren.

Verschillende objectieve kenmerken hangen systematisch samen met een meerjarig tekort of overschot op het bijstandsbudget. Een groot deel van de kenmerken die systematisch verschillen tussen tekort- en overschotgemeenten hangt samen met de centrumfunctie van een gemeente. Hierbij is samenhang van indicatoren met een meerjarig tekort of overschot gebaseerd op een vergelijking tussen de vijftien gemeenten met de grootste tekorten en de vijftien gemeenten met de grootste overschotten over de periode 2017-2020 onderling en met een vergelijkingsgroep van dertig gemeenten met eenzelfde bevolkingsopbouw en kleine verschillen tussen budget en uitgaven. De lijst van de in het onderzoek betrokken kenmerken is gebaseerd op workshops en interviews met gemeenten, aangevuld met kenmerken die in juridische procedures rondom de verdeling van de bijstandsbudgetten zijn genoemd, kenmerken die eerder zijn onderzocht en kenmerken uit een eigen inventarisatie.

Dit rapport is verschenen als bijlage bij ‘Verdeling bijstandsbudgetten 2023‘.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research