Mate(n) van segregatie: achtergronden en verschillen

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Roderik Ponds, Gerard Marlet, Clemens van Woerkens, Maarten van Ham (OTB - TU Delft)

Publicatiedatum:
oktober 2015

De aandacht voor maatschappelijke verschillen en ongelijkheid is de laatste jaren toegenomen. Parallel hieraan is ook de aandacht voor segregatie – de ruimtelijke uitwerking van ongelijkheid – toegenomen. In hoeverre doet segregatie zich voor in Nederland en op welke plekken? Langs welke dimensies vindt dat plaats? En, wat zijn de voor- en nadelen van segregatie en voor wie? Cruciaal bij het beantwoorden van deze vragen is het op een goede manier meten van segregatie.

In dit rapport onderzoekt Atlas Research of de mate van segregatie van niet-westerse allochtonen, werklozen en lage inkomens niveau van buurten en gemeenten verschilt tussen verschillende manieren van meten. Onder andere de segregatie-index, Gini-index, verhuisindex en een alternatieve meetmanier waarin cirkels van verschillende afstanden (500, 1000, 2000, 5000 en 12.500 meter) om een buurt zijn getrokken zijn nader onderzocht. De onderzoekers van Atlas Research laten zien dat de gekozen methode een grote invloed kan hebben op de gemeten mate van segregatie. Het gevolg hiervan is dat al dan niet toevallig gemaakte keuzes in het onderzoeksproces een grote rol spelen in de resultaten van dat onderzoek en daarmee indirect in mogelijke besluitvorming over beleid. Op de vraag welke straal nu ‘het beste’ de mate van segregatie meet, is geen eenduidig antwoord mogelijk.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research