Het succes van Zuilen

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Marlijn van der Hoeven (LPBL), Veroni Larsen (LPBL), Gerard Marlet, Roderik Ponds

Publicatiedatum:
juli 2013

In de Utrechtse wijk Zuilen is 15 jaar geïnvesteerd en geherstructureerd. Die aanpak van Zuilen heeft effect gehad op de leefbaarheid in de wijk, omdat de overlast en onveiligheid door die aanpak fors zijn afgenomen. Bovendien hebben de fysieke investeringen een uitstralingseffect gehad op (de bestaande woningen in) de rest van de wijk.  Per saldo zijn de maatschappelijke baten van de aanpak groter geweest dan de kosten die ervoor gemaakt zijn.

Op de investeringen is volgens deze Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) dus een positief maatschappelijke rendement behaald. Een MKBA is echter altijd met allerlei onzekerheden omgeven, zodat de conclusies wel met voorzichtigheid dienen te worden gehanteerd.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research