Grootstedelijkheid gemeenten Velsen en Westland

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Sociaal domein & welzijn Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Jornt Mandemakers, Joran Veldkamp

Publicatiedatum:
mei 2022

In opdracht van de gemeenten Velsen en Westland onderzocht Atlas Research hoe beide gemeenten zich verhouden tot de G40-gemeenten op een groot aantal indicatoren voor stedelijkheid. We presenteren de indicatoren in de vorm van ranglijsten op gemeenteniveau, zodat duidelijk de (relatieve) positie van de gemeenten Velsen en Westland ten opzichte van de G40-gemeenten is af te lezen. De indicatoren zijn onderverdeeld in de categorieën Inwonertal, Centrumfunctie, Bevolkingsgroei, Economische groei (alle G40-criteria), Stedelijkheid, Economische kracht en bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Kwetsbaarheden.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research