Groeien in Groningen

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Roderik Ponds & Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
juni 2019

In opdracht van de provincie Groningen brachten de onderzoekers van Atlas Research de economische positie van de provincie in beeld. Het onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en brengt de sterke en minder sterke punten van de provincie in beeld. Deze inzichten zijn relevant voor de invulling van regionaal economisch beleid en geven input voor de nadere uitwerking van het Nationaal Programma Groningen.

Hoewel de economie van Groningen zich in lijn met het Nederlands gemiddelde ontwikkelt, zijn er binnen de provincie grote verschillen: de stad Groningen vormt duidelijk het economische zwaartepunt van de provincie: meer dan 53% van de banen in de provincie bevindt zich hier (tegenover 38% van de bevolking). Daarnaast is de stad relatief sterk gericht op kennisintensieve diensten terwijl in de andere regio’s vooral de landbouw, industrie en bouw relatief oververtegenwoordigd zijn.

De stad Groningen is een magneet voor (talentvolle) jongeren en (kennisintensieve) bedrijvigheid in Noord-Nederland waarvan de rest van de regio profiteert. Dat betekent dat inzetten op een verdere (economische) groei van de stad Groningen ook positief doorwerkt in de regio rond de stad; de stad functioneert dan als vliegwiel voor de regio.

Niet de hele provincie profiteert echter (in gelijke mate) van het succes van de stad. Oost-Groningen maar ook gemeenten in het oostelijke deel van het bevingsgebied zoals Delfzijl, liggen te ver weg om met het succes van de stad mee te kunnen groeien. Deze gebieden zullen voor economische groei dan ook meer op ‘eigen kracht’ moeten voortbouwen en inzetten op specifieke sterktes en kansen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research