Een foto van de gemeente Overbetuwe

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Gerard Marlet, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
november 2016

Dit onderzoek van Atlas Research laat zien dat ondanks het relatief geringe aantal banen in de gemeente de participatiegraad in Overbetuwe relatief hoog en de werkloosheid relatief laag is. Dat komt enerzijds door de gunstige ligging ten opzichte van de economische centra rond Arnhem en Nijmegen – waar een belangrijk deel van de beroepsbevolking van Overbetuwe op gericht is – en anderzijds door de voor de arbeidsmarkt ‘gunstige’ samenstelling van de beroepsbevolking in de gemeente.

Een punt van zorg is de krimpende beroepsbevolking en ‘het verdwijnende midden’ in de gemeente. Daarom is het – ook vanuit economisch oogpunt – nuttig om te investeren in het versterken van het woon- en leefklimaat in de gemeente. De gemeente Overbetuwe is namelijk een ideaal overloopgebied voor mensen uit de steden in de buurt die er om wat voor reden dan ook voor kiezen om de stad te verlaten en in een rustigere en groenere omgeving te gaan wonen. Dat blijkt wel uit de toename van het aandeel hoger opgeleiden onder de bevolking, die in de gemeente Overbetuwe groter is dan gemiddeld in vergelijkbare gemeenten.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research