Early Warning voor Almere

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Sociaal domein & welzijn Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
december 2013

Almere is de snelst groeiende gemeente van Nederland. Omdat er in Almere steeds nieuwe woningen worden gebouwd, is er sprake van veel doorstroming. In de woningen van het eerste uur, die uit de jaren zeventig en tachtig, blijven kansarme mensen achter, en daar concentreren zich de sociaal-economische achterstanden en leefbaarheidsproblemen.

Almere staat opnieuw aan de vooravond van een omvangrijke groeiopgave, met alle kansen en risico’s van dien. Nieuwbouw zorgt onder meer voor doorstroming vanuit bestaande wijken en de plek van de doorstromers wordt vaak ingenomen door huishoudens met een lagere sociaaleconomische positie. Dat is geen probleem zolang dit proces van doorstroming niet één op één gepaard gaat met een achteruitgang van de leefbaarheid. Wanneer dit wel het geval is moet snel gehandeld kunnen worden. De gemeente Almere is zich al een aantal jaren bewust van de mogelijke risico’s die ontstaan door doorstroming. Daarom heeft Atlas Research in dit onderzoek een Early Warning-model ontwikkeld, waarmee vroegtijdig kan worden gewaarschuwd voor het afglijden van bepaalde straten. Doel is het model een plek te geven in de ontwikkeling van de Straatkubus/Early Warning.

Op basis van twee modellen (leefbaarheids- en veiligheidsproblemen en de bijstand) zijn kernindicatoren geselecteerd waarmee het ontstaan van leefbaarheidsproblemen in de straten van Almere vroegtijdig kan worden gesignaleerd en gelokaliseerd. Voor deze kernindicatoren worden elk jaar aan het einde van het jaar de meest actuele gegevens verzameld. Daaruit volgt een lijst met gebieden die mogelijk in het nieuwe jaar gaan afglijden, en waar in de nabije toekomst mogelijk leefbaarheidsproblemen gaan ontstaan. Eind 2012 bleken er op die manier 73 gebieden (6-positie-postcodeniveau) te zijn die in 2012 nog boven de kritische grens zaten, maar die in 2013 dreigen af te glijden.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research