De maatschappelijke waarde van goed ontwerp

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
januari 2015

Bezuinigingen op kunst en cultuur raken ook de bebouwde omgeving. Niet alleen kan een ‘culturele kaalslag’ zorgen voor waardevermindering van de woon- en werklocaties in de buurt van de culturele voorzieningen, maar ook de budgetten voor ontwerp, onderhoud en restauratie van de bebouwde omgeving zelf staan onder druk (en ter discussie). Moderne architectuur ligt bovendien sowieso onder vuur. Er zijn zelfs architecten die ervoor pleiten om modernisme in de historische binnensteden te verbieden, omdat dat de binnensteden kapot zou maken en de stad zou verscheuren.

Daarom heeft de Rijksbouwmeester aan de onderzoekers van Atlas Research gevraagd om de maatschappelijke waarde van goed ontwerp gedetailleerd in kaart te brengen. In eerdere studies is de maatschappelijke waarde van de podiumkunsten, musea en letteren berekend, en afgezet tegen de overheidssubsidies die daaraan worden besteed. Uit dat onderzoek bleek dat kunst en cultuur het land over het algemeen meer opleveren dan ze de belastingbetaler kosten. Voor ‘goed ontwerp’ was een dergelijke analyse nog niet uitgevoerd. Wat is de maatschappelijke waarde van goed ontwerp? En rechtvaardigt die waarde de inspanningen van de overheid op dit gebied? Die vragen worden met dit onderzoek beantwoord.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research