De coronacrisis en de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Francine Burema, Marten Middeldorp, Sandra Muilwijk-Vriend

Publicatiedatum:
november 2020

In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht Atlas Research wat de impact van de coronacrisis is op de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond. Vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond lopen ten opzichte van mensen zonder migratieachtergrond een groter risico om in de WW terecht te komen.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt, maar voor niet iedereen zijn die gevolgen even groot. Aan de hand van microdata van het CBS brengt dit onderzoek in beeld hoe de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond zich tot medio 2020 heeft ontwikkeld. En hoe die ontwikkeling zich verhoudt tot die van mensen zonder migratieachtergrond.

De arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond is in de coronacrisis verslechterd ten opzichte van mensen zonder migratieachtergrond. Het percentage met een WW-uitkering is sterker gestegen en het aandeel mensen met een baan is afgenomen. Binnen de groep mensen met een migratieachtergrond geldt dat in nog sterkere mate voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research