Sprekers

Aniek Moonen is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, waar ze de luide stem van de jonge generatie vertegenwoordigt in het klimaatdebat. Momenteel volgt ze de Master studie Global Business & Sustainability aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook heeft ze bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) gewerkt als communicatiespecialist, waar ze zich specifiek bezighield met het begrijpelijk maken van en communiceren over de energietransitie. Daarnaast hield ze zich bij de ASN Bank bezig met duurzaam ondernemerschap en het organiseren van een duurzame ondernemersprijs.

In de lezingen die Aniek Moonen geeft, pleit ze voor systeemverandering. Niet alleen klimaatverandering, maar ook thema’s als sociale gelijkheid en diversiteit staan op haar agenda.

Marten Middeldorp is senior onderzoeker en lead data scientist bij Atlas Research en houdt zich bezig met thema’s woonaantrekkelijkheid, sociaal domein en (regionale) arbeidsmarkt. In zijn werk combineert hij kwantitatieve methoden en geografische informatiesystemen om te komen tot nieuwe, betekenisvolle inzichten. Als deelprojectleider regionale kenmerken levert hij elk jaar een belangrijke bijdrage aan het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijstandsbudgetten. Naast zijn werkzaamheden bij Atlas Research is hij bezig met de afronding van zijn proefschrift over patronen in loopbanen en ruimtelijke mobiliteit (Rijksuniversiteit Groningen). Sinds 2021 is Marten verbonden aan de TIAS School for Business and Society als docent Economische geografie en stedelijke economie voor de Executive Master of Real Estate.

In zijn keynote zal Marten de resultaten presenteren van het thema-onderzoek naar de waarde van groen en blauw voor de woonaantrekkelijkheid van wijken en steden. Vertaalt de toegenomen aandacht voor en populariteit van groen en blauw zich in een grotere aantrekkelijkheid van woonlocaties in de buurt van natuurgebieden, in wijken met veel groen en blauw en in straten met veel bomen en groene tuinen? En wat is daarbij het belangrijkst?

Adriaan Geuze heeft ruim 35 jaar ervaring als landschapsarchitect en is oprichter en directeur van de drie vestigingen van West 8 in Rotterdam, Noord-Amerika en Brussel. Geuze wordt internationaal geprezen om zijn grensverleggende stedenbouwkundige, landschappelijke en infrastructurele projecten in binnen- en buitenland. Onder zijn leiding heeft West 8 in ruim drie decennia vele tientallen projecten gerealiseerd. Een aantal daarvan is het resultaat van grote internationale ontwerpwedstrijden, waaronder die voor Governors Island in New York, Madrid Rio, Yongsan Park in Seoul en het waterfront van Toronto in Canada.

Sinds 2022 is Geuze hoogleraar landschapsarchitectuur aan TU Delft. In 2015 werd hij benoemd tot lid van de Akademie van Kunsten van de KNAW, en sinds 2020 is Geuze buitengewoon lid van de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur). Hij geeft frequent lezingen en doceert aan instituten wereldwijd.

Maria Molenaar is bestuurslid van de EDBA, die het college en de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn met name op economisch gebied adviseert. Zij was onder andere voorzitter RvB van Woonstad Rotterdam, lid RvB Alrijne Zorggroep en directievoorzitter van een internationale, beursgenoteerde handelsonderneming. Momenteel vervult zij een aantal commissariaten en is associate bij Fakton Executives. Als voorzitter van Woonstad Rotterdam was zij actief betrokken bij gebiedsontwikkelingen in Rotterdam, waarbij vergroening, klimaatadaptiviteit en leefbaarheid een belangrijke rol speelden.

(Foto: Hans Roggen)

Magdeleen Sturm is directeur van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel, met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren door milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving te versterken. Ze was voorzitter van het Expertteam Groene Hart, dat recent een toekomstverkenning opstelde voor het Groene Hart in 2050. Ook was ze voorzitter van het kwaliteitsteam Landschapsplan aansluiting A8-A9. Eerder werkte ze als directeur van adviesbureau Lysias onder andere aan het rapport “Niet alles kan overal” van de commissie Remkes en “Om de leefomgeving” van de commissie Van Aartsen.

Irma Wooning is directeur fysiek domein bij gemeente Alphen aan den Rijn. In deze rol is zij verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving, variƫrend van gebiedsontwikkeling, vastgoed, openbare ruimte, economie en duurzaamheid tot en met mobiliteit. Hiervoor was zij onder meer hoofd Erfgoed bij de gemeente Delft en hoofd Realisatie Water en Groen bij Provincie Zuid-Holland.

Contact

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Francine Burema.