Programma

Conferentie rond het thema groen & blauw op 24 mei 2023
Hoofdprogramma
Tijdstip Onderdeel
14:15 Ontvangst
15:00 Aftrap door dagvoorzitter Aniek Moonen (voorzitter Jonge Klimaatbeweging)
15:05 Opening door Liesbeth Spies (burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn)
15:15 Presentatie thema groen & blauw door Marten Middeldorp (senior onderzoeker Atlas Research)
15:45 Muzikaal intermezzo door André Troost
15:55 Presentatie door Adriaan Geuze (design director en medeoprichter West 8)
16:25 Panelgesprek met Maria Molenaar (secretaris Economic Development Board Alphen aan den Rijn), Magdeleen Sturm (directeur interbestuurlijk programma (IBP) versterkingen VTH-stelsel) en Irma Wooning (concerndirecteur Fysiek Domein gemeente Alphen aan den Rijn).
16:50 Uitreiking eerste exemplaar Atlas voor gemeenten 2023 door Rein Halbersma (directeur Atlas Research) aan Gerard van As (wethouder van onder andere ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsvisie gemeente Alphen aan den Rijn) en Relus Breeuwsma (wethouder van onder andere natuur en milieu, buitengebied en openbare ruimte gemeente Alphen aan den Rijn)
17:00 Borrel

 

Side events

Naast dit hoofdprogramma heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een gevarieerd side event samengesteld, dat voor het hoofdprogramma tussen 12.00 en 14.00 uur zal plaatsvinden (inclusief lunch). U kunt zich inschrijven voor de volgende side events:

Side event Omschrijving
Integraal Groen en Blauw stedelijk programmeren Groen-Blauwe verstedelijking vraagt om samenhangende keuzes. Hoe kunnen we intensivering van de stad combineren met het versterken van groenblauwe kwaliteiten. En hoe bezien we keuzes in samenhang tot verstedelijkingsopgaven als het woningtekort, verduurzaming bedrijventerreinen en mobiliteit en het versterken van eigenaarschap van de stad? Bureau Posad Maxwan laat zien hoe je tot keuzes komt aan de hand van het instrument Bouwstenen Verstedelijking dat zij voor Alphen aan den Rijn ontwikkelde.

Aantal personen: 15

Water en bodem sturend: casus Gnephoek Maak kennis met de casus Gnephoek. De casus Gnephoek is een voorbeeld van Groen Blauwe verstedelijking aan de rand van Alphen aan den Rijn met bodem en water als sturende principes. Het bestaande krachtige landschappelijke raamwerk wordt als vertrekpunt benut voor de ontwikkeling van een gebied met Groene Hart kwaliteit en een balans tussen natuur, wonen, werken en recreatie.

Aantal personen: 30

Stadwandeling Historische wandeling door Alphen aan den Rijn

Aantal personen: 15

Fietstocht Groene Hart Gegidste fietstocht van Alphen naar Flora Boskoop onder andere langs drie thema’s economie, vervoer en Groene Hart landschap. Indien gewenst levert de gemeente Alphen aan den Rijn een fiets voor de fietstocht.

Aantal personen: 15

Een gezonde woon- en leefomgeving stimuleert Tijdens deze sessie delen we hoe we binnen Alphen aan den Rijn met een gezonde leefomgeving bezig zijn en welke uitdagingen we hierbij tegenkomen.

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Deze invloed kan direct of indirect zijn, bijvoorbeeld door de luchtkwaliteit, slechte fietsmogelijkheden in een buurt of door stress van geluidhinder. Het is ook mogelijk om de inrichting van de omgeving te gebruiken om gezondheidsbevordering te stimuleren. Zo heeft groen een positieve invloed op de gezondheid, net als een uitnodigende omgeving om te spelen, te bewegen en mensen te ontmoeten. Er zijn meerdere invullingen van wat een gezonde leefomgeving is, afhankelijk vanuit welk perspectief je het bekijkt. Los van welke je kiest, het heeft betrekking op zowel de sociale als de fysieke leefomgeving.

Aantal personen: 25

Contact

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Francine Burema.

Aanmelden

Enthousiast geworden?
Meld u hier aan voor de conferentie!