Cultuurkaart Leeuwarden

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Kunst & cultuur

Auteurs:
Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
oktober 2013

Het culturele aanbod in een stad is één van de belangrijkste pijlers onder de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van een stad. Hoewel dat aanbod de laatste tijd onder druk staat, biedt Leeuwarden nog altijd een relatief groot en divers aanbod aan cultuur. Dat culturele aanbod is een van de fundamenten onder het bestaansrecht van de stad Leeuwarden. In opdracht van Dolci (het directeurenoverleg van culturele instellingen in Leeuwaarden) heeft Atlas Research de culturele positie van de stad en het effect op de aantrekkingskracht in kaart gebracht.

Uit de berekeningen blijkt dat de totale maatschappelijke waarde van het culturele aanbod in Leeuwarden (voor zover dat in de berekeningen kon worden meegenomen) voor de stad uitkomt op € 132,7 miljoen. Over een periode van dertig jaar, en bij een aangenomen reële rente van 4%, komt dat overeen met een jaarlijkse welvaartswinst voor de stad van € 7,6 miljoen. Van die jaarlijkse welvaartswinst van € 7,6 miljoen is € 3,1 miljoen afkomstig van de podiumkunsten. De musea leveren de stad jaarlijks € 1,5 miljoen op. En de jaarlijkse welvaartswinst van de bibliotheken en Tresoar in
Leeuwarden is € 2,8 miljoen.  Het filmaanbod, exclusief het aanbod van private aanbieders, levert de stad € 0,2 miljoen welvaartswinst per jaar op.

De totale gemeentelijke uitgaven aan cultuur (voor de instellingen die in de berekeningen zijn meegenomen) kwamen in 2011 uit op € 5,9 miljoen als alleen wordt uitgegaan van alleen de structurele subsidies, en € 6,4 miljoen als ook incidentele subsidies over 2011 worden meegeteld. De baten waren in dat jaar € 7,6 miljoen. De investeringen in cultuur leverden de stad dus meer op dan ze kosten

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research