Baten van monumentenzorg

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Kunst & cultuur

Auteurs:
Carl Koopmans, Gerard Marlet, Roderik Ponds, Tom Smits, Joost Poort, Jurriaan Prins, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
mei 2014

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht Atlas Research in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van monumentenzorg in Nederland. Hieruit blijkt dat monumentale panden een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de gebruiker en de omgeving. Gesubsidieerde investeringen hebben tussen 1995 en 2010 minstens €2,4 à 2,8 miljard van die meerwaarde in stand gehouden. Zonder subsidies zou tenminste €0,1 à 1,2 miljard aan waarde verloren zijn gegaan.

Monumenten worden gebruikt als woning, als bedrijfsgebouw of voor culturele doelen. Het feit dat panden een monumentale status hebben levert een meerwaarde op vergeleken met niet-monumentale gebouwen. Dit onderzoek richt zich op deze meerwaarde. Daarbij gaat het niet alleen om een hogere waarde voor de eigenaar of gebruiker, maar ook om in geld uitgedrukte effecten voor anderen, zoals omwonenden en toeristen.

De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Ook in de meest aantrekkelijke steden in ons land is de werkloosheid onder lager opgeleiden nog behoorlijk hoog. De vraag is dan ook: sijpelt het eigenlijk wel door in de aantrekkelijke stad? Of zijn er belemmeringen waardoor het ergens stokt?

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research