Baten in de buurt

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Roderik Ponds, Joost Poort, Gerard Marlet

Publicatiedatum:
februari 2014

Tussen 2005 en 2012 heeft Eigen Haard €42 miljoen geïnvesteerd in verschillende buurten en wijken met als doel de leefbaarheid te vergroten. De vraag is of deze investeringen ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de leefbaarheid in deze buurten en – als dat het geval is – hoe de maatschappelijke baten zich verhouden tot de gemaakte kosten. In dit onderzoek kon een effectmeting worden uitgevoerd voor ruim €28 miljoen van de €42 miljoen aan investeringen.

Voor de effectmeting is gebruik gemaakt van geavanceerde statistische methodes (zogenaamde paneldata-regressie-analyses) waarmee de ontwikkeling van de overlast en onveiligheid op 6-ppc-niveau (bijvoorbeeld 1111AA) zo goed mogelijk is verklaard uit de feitelijke leefbaarheidsinvesteringen van Eigen Haard. Het deel van de verbetering van de leefbaarheid dat aan deze investeringen is toe te schrijven is vervolgens in euro’s uitgedrukt.

Op basis van deze berekeningen blijken de totale maatschappelijke baten van de investeringen van Eigen Haard groter te zijn dan de kosten. De baten bedragen ruim €40 miljoen (netto contante waarde per 2014) terwijl de netto contante waarde van de investeringen €36 miljoen is. Hiernaast profiteren ook andere partijen van de betere leefbaarheid en zijn interne besparingen en gunstige gevolgen van verbeterde leefbaarheid niet meegenomen, waardoor de positieve effecten hoger kunnen uitpakken. Aan de andere kant zijn mogelijke gelijktijdige investeringen van andere partijen niet meegenomen, waardoor de effecten mogelijk kleiner kunnen zijn dan uit dit onderzoek blijkt.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research