Atlas voor gemeenten 2012 – Naar een optimale gemeentegrootte

Soort publicatie:
Boek

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Gerard Marlet & Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
23 mei 2012

Veel gemeenten hebben het moeilijk. Ze kampen met een stagnerende woningmarkt, tegenvallende grondexploitaties en bezuinigingen van het Rijk. Deze 14de editie van de Atlas voor gemeenten probeert de gemeenten handvatten te bieden om die problemen mee te lijf te gaan.

Zo lijkt de indexscore voor de aantrekkingskracht van gemeenten op verhuizende huishoudens (de woonaantrekkelijkheidsindex) – die al jaren een van de kernindicatoren van de Atlas voor gemeenten vormt – in deze tijd nog relevanter te zijn dan hij al was. De woningmarkt verruimt en zal dat de komende jaren blijven doen door bevolkingsstagnatie en verdergaande woningnieuwbouw. Daardoor neemt ook de concurrentie tussen gemeenten op de woningmarkt toe. Alleen gemeenten die aantrekkelijk zijn voor mensen en bedrijven kunnen leegstand in de toekomst naar verwachting voorkomen, en economisch vitaal blijven.

In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas voor gemeenten biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.

Bestel de Atlas

De Atlas voor gemeenten kost € 59 per jaar, exclusief 9% btw en inclusief verzendkosten

Bestel de Atlas

Download de Atlas (pdf)

Bekijk het digitale platform