Atlas van kansen voor Noord-Limburg, Viersen en Kleve

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Roderik Ponds, Gerard Marlet, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
november 2013

Grensregio’s krijgen nu of in de toekomst te maken met problemen die specifiek zijn voor grensregio’s, en die met meer grensoverschrijdende samenwerking zouden kunnen worden voorkomen of opgelost. Veel grensregio’s hebben bijvoorbeeld te maken met bevolkingsdaling of een lager dan gemiddelde aantrekkingskracht. Dat betekent dat het draagvlak voor allerlei voorzieningen terugloopt, maar ook dat bedrijven moeilijker aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten komen. Deze Atlas van kansen  brengt de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de regio Noord-Limburg (Nederland) en de kreise Viersen en Kleve (Duitsland) in kaart. Door deze kansen inzichtelijk te maken kan de Atlas van kansen dienen als instrument om grensoverschrijdende samenwerking verder te stimuleren.

Vanwege (juridische, sociale en culturele) grensbarrières profiteren gemeenten in grensregio’s in mindere mate van agglomeratievoordelen dan gemeenten die dieper in het land liggen. Door het slechten of verminderen van deze grensbarrières telt het aanbod banen, voorzieningen en potentiële medewerkers aan de andere kant van de grens ineens wel mee en nemen agglomeratievoordelen (fors) toe. Door te laten zien wat het effect is als grensregio’s als één verzorgingsgebied functioneren, wordt in deze Atlas van kansen inzichtelijk gemaakt wat de potentie van grensoverschrijdende samenwerking is.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research