Agglomeratievoordelen en de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelingsstrategie

Soort publicatie:
Position paper

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Roderik Ponds, Otto Raspe (PBL)

Publicatiedatum:
07 januari 2015

De stad is in de mode. Steden worden steeds meer gezien als de motor van de economie. En agglomeratievoordelen zijn inmiddels een kernbegrip voor beleid. In de Nederlandse context – met relatief kleine, dicht bij elkaar gelegen steden – richt dat beleid zich al snel op de samenwerking tussen gemeenten, stedelijke netwerken en metropoolregio’s.

Het doel is meer te profiteren van elkaars mensen, bedrijven en voorzieningen. Maar de schaal waarop de meeste agglomeratievoordelen zich voordoen is veel kleiner dan vaak wordt gedacht. De meeste interacties spelen zich nog altijd af op het niveau van de stad en haar directe omgeving (de stadsregio). Hierdoor zijn de kansen voor beleid op een hoger ruimtelijk schaalniveau dan steden en stadsregio’s beperkt, zo blijkt uit dit position paper van Atlas Research en het Planbureau voor de Leefomgeving.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research