Joost Poort

E-mailadres:
poort@atlasresearch.nl

Naast zijn functie als universitair hoofddocent en co-directeur aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, is Joost Poort actief als onafhankelijk economisch onderzoeker, onder andere bij Atlas Research. Hij heeft een groot aantal studies verricht op het gebied van marktordening en regulering in tal van markten. Daarnaast heeft hij veel onderzoek gedaan op het snijvlak van cultuur & erfgoed en economie en op de economische aspecten van het auteursrecht, telecommunicatie en media. Hij heeft daarbij een voorliefde voor werk met een empirische inslag. Bij Atlas werkt hij onder meer al enkele jaren aan onderzoek naar het effect op de aardbevingen in Groningen op de woningmarkt. Joost is sinds 2001 als senior onderzoeker en projectleider gelieerd aan Atlas Research.

Joost studeerde natuurkunde en filosofie, waarna hij in 1998 bij NYFER aan de slag ging als economisch onderzoeker. In 2003 stapte hij over naar SEO Economisch Onderzoek, waar hij aanvankelijk als senior onderzoeker werkte en sinds 2008 als hoofd van het cluster Mededinging en Regulering. In 2015 is hij gepromoveerd bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam.

Joost is hoofdauteur en in veel gevallen projectleider van een groot aantal beleidsrapporten en schreef vele artikelen en hoofdstukken in wetenschappelijke, semi-wetenschappelijke en populaire media. Daarnaast schreef hij position papers en essays voor verschillende ministeries en was hij enkele malen secretaris van interdepartementale overheidscommissies. Ten slotte is hij regelmatig als genodigde aanwezig bij expert meetings en debatten in binnen- en buitenland.