Leefbaarheid in Den Bosch

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Francine Burema, Jornt Mandemakers

Publicatiedatum:
juli 2023

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in Den Bosch? En hoe staan buurten en wijken in verhouding tot elkaar wanneer ze worden vergeleken aan de hand van verschillende instrumenten? In opdracht van de rekenkamer Den Bosch verkennen we in dit rapport de leefbaarheid van wijken en buurten in Den Bosch aan de hand van de Leefbaarometer 3.0 en de Wijk- en buurtmonitor Den Bosch.

Op zowel wijk- als op buurtniveau komt het beeld op basis van de Leefbaarometer 3.0 en de Wijk- en buurtmonitor Den Bosch sterk overeen. Buurten en wijken die goed scoren op de Leefbaarometer scoren ook goed op de Wijk- en buurtmonitor, en andersom. Nadere analyse van de wijken Binnenstad, Rosmalen-Zuid en West laat zien dat Binnenstad zijn bovengemiddelde leefbaarheid met name dankt aan het hoge voorzieningenniveau terwijl er juist relatief veel overlast is en weinig sociale samenhang, terwijl in Rosmalen-Zuid het beeld juist andersom is: hier zorgt een hoge sociale samenhang en laag niveau van overlast voor de hoge leefbaarheid, terwijl het voorzieningenniveau juist relatief laag is. In West is het voorzieningenniveau relatief hoog, maar zorgen een relatief lage sociale samenhang en hoog niveau van overlast ervoor dat de wijk relatief laag scoort op de Leefbaarometer.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research