Cities and the Urban Land Premium

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Henri de Groot (VU), Gerard Marlet, Coen Teulings (UvA/UC), Wouter Vermeulen (CPB)

Publicatiedatum:
mei 2015

In dit boek brengt Atlas Research onderzoeker Gerard Marlet samen met economen Henri de Groot, Coen Teulings en Wouter Vermeulen de sinds de jaren tachtig weer toenemende trek naar de stad in kaart. Waarom zijn mensen bereid veel meer geld uit te geven aan een klein huis in de stad dan aan een groot huis op het platteland – en waarom geldt dat niet voor alle steden?

Dit boek laat zien dat de aantrekkingskracht van de stad in de 21e eeuw niet alleen wordt bepaald door de productiekant maar ook door de consumptiekant van de economie: het winkelaanbod, de culturele activiteiten en bijvoorbeeld een historisch stadscentrum zijn hierbij belangrijke aspecten. Al deze factoren vertalen zich niet alleen in grondprijzen die werelden van elkaar verschillen,  maar (in termen van productie) ook in significante verschillen in lonen voor stads- en plattelandsbewoners.