Jornt Mandemakers

Jornt Mandemakers is sinds april 2021 werkzaam als senior onderzoeker bij Atlas Research. Hij is een breed geïnteresseerde sociaal-wetenschapper met 15 jaar ervaring in wetenschappelijk onderzoek in de demografie en sociologie en de snijvlakken met de genetica en public health. Daarnaast beschikt hij over brede methodologische kennis en heeft hij veel ervaring met het werken met complexe databestanden, longitudinaal onderzoek en het achterhalen van causale verbanden. Bij Atlas is hij het aanspreekpunt voor het sociale domein.

Voordat Jornt bij Atlas begon werkte hij sinds 2017 als universitair docent aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek naar de levensloop en sociale ongelijkheid combineerde met onderwijs over onder andere beleidsevaluatie. Verder was hij in Utrecht betrokken bij grootschalig onderzoek naar gezondheidsinterventies op het werk en duurzaam werkgeverschap.

Daarvoor was Jornt van 2014 tot 2017 universitair docent bij Wageningen University. Hier doceerde in de demografie en over sociale ongelijkheid in gezondheid en de integrale aanpak daarvan.

Jornt studeerde in 2006 cum laude af aan de onderzoeksmaster Sociology and Social Research aan de Universiteit Utrecht en daarna studeerde hij nog demografie aan het Max Planck Institut für Demografische Forschung in Duitsland. In 2011 promoveerde hij in de sociologie aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over de psychologische gevolgen van grote levensloopgebeurtenissen, zoals baanverlies en echtscheiding. Na zijn promotie volgde een wetenschappelijke carrière aan achtereenvolgens de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht.

Jornt zijn wetenschappelijk artikelen zijn gepubliceerd in topbladen in public health, genetica en de sociale wetenschappen en inmiddels al 900 keer geciteerd (zie publicatielijst).