Sprekers

Natasja van den Berg is dagvoorzitter en oprichter en directeur van Tertium een bureau dat participatietrajecten ontwerpt voor stedelijke ontwikkeling, energieprojecten en maatschappelijke dialogen.

Henriëtte Rombouts is sinds september ’21 directeur Wonen van de gemeente Amsterdam. Hiervoor heeft zij onder andere bij het projectmanagement bureau en de GGD Amsterdam gewerkt en was zij partner bij RIGO Research en Advies b.v.. Rode draden in haar loopbaan zijn wonen en volkshuisvesting, wijkaanpakken en de integratie en samenhang van deze met sociale programma’s en gezondheid. Haar overtuiging is dat het de effectiviteit van uitvoering en beleid zeer ten goede komt wanneer dit gestut wordt door onderzoek, feiten en kritisch meedenken.

Jornt Mandemakers is senior onderzoeker bij Atlas Research en houdt zich bezig met de thema’s wonen, leefbaarheid en het sociale domein. Hij leverde afgelopen jaar een belangrijke bijdrage aan de herziening van de Leefbaarometer. Voordat hij bij Atlas aan de slag ging werkte hij 14 jaar in de wetenschap bij onder meer de Universiteit Utrecht, Wageningen University en de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn wetenschappelijke onderzoek richt zich op een beter begrip van sociale ongelijkheid en de levensloop.

Marja Appelman is opgegroeid in Anna Paulowna en heeft economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze startte haar carrière bij het Ministerie van Economische zaken. Vervolgens had ze diverse functies bij het CPB en de Nederlandse Zorgautoriteit en werkte zij als consultant. Vanaf 2013 tot 2018 was Marja directeur van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Sinds 2018 werkt Marja bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Eerst als directeur Woningmarkt en momenteel als directeur Woningbouw. Ook is ze momenteel lid van de Raad van Commissarissen van Hadoks, Haaglandse Dokters.

Carolien Schippers is Directeur Grond en Ontwikkeling bij de Gemeente Amsterdam. Eerder was zij werkzaam als landelijk manager huisvesting bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en waarnemend directeur ontwikkeling bij het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (Rvob). In haar huidige functie bij G&O heeft Carolien gebiedsontwikkeling en transformatie in haar portefeuille. “Het is heel belangrijk dat we woningen blijven bouwen. Tegelijkertijd willen we ook een complete en leefbare stad creëren voor de komende honderd jaar. Alle voorzieningen moeten dus goed op orde zijn, terwijl we ook oog houden voor kwaliteit en duurzaamheid”, zegt ze over de huidige bouw- en verduurzamingsopgave.

Melissa Koutouzis is sinds 5 jaar woonactivist en mede-initiatiefnemer van het Woonprotest (woonprotest.nl) en het Woonmanifest. Ze houdt zich voornamelijk bezig met coalitie- en bewegingsopbouw van de woonbeweging in Nederland, en denkt en schrijft mee aan verschillende initiatieven voor beter nationaal- en gemeentelijk woonbeleid dat het recht op wonen centraal zet. 

Anne-Jo Visser is sociaal geograaf en planoloog en al bijna 25 jaar werkzaam in stad en regio. Zij heeft voor vier gemeenten gewerkt aan onderzoek, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing en energietransitie en voor twee landelijke kennisinstellingen aan vernieuwingen in wonen en wijken. Nu is Anne-Jo actief in de corporatiesector als commissaris en voor visitaties. Ook zit zij in de redactie van Ruimte en Wonen. Maar bovenal is zij nu actief voor de negen Amsterdamse corporaties als directeur AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties).

Contact

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Francine Burema.