Sprekers

Natasja van den Berg is dagvoorzitter en oprichter en directeur van Tertium een bureau dat participatietrajecten ontwerpt voor stedelijke ontwikkeling, energieprojecten en maatschappelijke dialogen.
 
 
 
 

Henriëtte Rombouts is sinds september ’21 directeur Wonen van de gemeente Amsterdam. Hiervoor heeft zij onder andere bij het projectmanagement bureau en de GGD Amsterdam gewerkt en was zij partner bij RIGO Research en Advies b.v.. Rode draden in haar loopbaan zijn wonen en volkshuisvesting, wijkaanpakken en de integratie en samenhang van deze met sociale programma’s en gezondheid. Haar overtuiging is dat het de effectiviteit van uitvoering en beleid zeer ten goede komt wanneer dit gestut wordt door onderzoek, feiten en kritisch meedenken.

Jornt Mandemakers is senior onderzoeker bij Atlas Research en houdt zich bezig met de thema’s wonen, leefbaarheid en het sociale domein. Hij leverde afgelopen jaar een belangrijke bijdrage aan de herziening van de Leefbaarometer. Voordat hij bij Atlas aan de slag ging werkte hij 14 jaar in de wetenschap bij onder meer de Universiteit Utrecht, Wageningen University en de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn wetenschappelijke onderzoek richt zich op een beter begrip van sociale ongelijkheid en de levensloop.
 

Marja Appelman is opgegroeid in Anna Paulowna en heeft economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze startte haar carrière bij het Ministerie van Economische zaken. Vervolgens had ze diverse functies bij het CPB en de Nederlandse Zorgautoriteit en werkte zij als consultant. Vanaf 2013 tot 2018 was Marja directeur van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Sinds 2018 werkt Marja bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Eerst als directeur Woningmarkt en momenteel als directeur Woningbouw. Ook is ze momenteel lid van de Raad van Commissarissen van Hadoks, Haaglandse Dokters.

Melissa Koutouzis is sinds 5 jaar woonactivist en mede-initiatiefnemer van het Woonprotest (woonprotest.nl) en het Woonmanifest. Ze houdt zich voornamelijk bezig met coalitie- en bewegingsopbouw van de woonbeweging in Nederland, en denkt en schrijft mee aan verschillende initiatieven voor beter nationaal- en gemeentelijk woonbeleid dat het recht op wonen centraal zet. 

Contact

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Francine Burema.

Aanmelden conferentie 2022