De Atlas

Soort publicatie:
Boek

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht, Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Francine Burema, Gerard Marlet, Marten Middeldorp, Sandra Muilwijk-Vriend, Clemens van Woerkens, m.m.v. Willem de Boer

Atlas voor gemeenten 2020 – thema sport

De Atlas voor gemeenten 2020 heeft als thema sport. Waar is het aantal sportvoorzieningen hoog? In welke gemeenten beoefenen veel mensen sport? Hoe verhouden aanbod en participatie zich tot elkaar? En wat is de impact van sport op gezondheid en zorgkosten?

Speciaal voor deze Atlas ontwikkelden de onderzoekers van Atlas samen met de Academie Sport en Bewegen de Sportindex van Nederland. Amersfoort bleek de meest sportieve stad van Nederland, en in het oosten van Nederland wordt opvallend veel meer in verenigingsverband gesport dan in de rest van Nederland.

Online lancering Atlas voor gemeenten 2020

De Atlas – Sport

In de nieuwe Atlas voor gemeenten worden sportaanbod en sportdeelname voor Nederlandse gemeenten bepaald en vergeleken. Vooral in het oosten van Nederland wordt veel gesport in verenigingsverband. In Limburg en in veel steden in Zuid-Holland wordt juist relatief weinig gesport. Steden met veel aanbod van sportaccommodaties zijn niet per se de steden met de meest sportieve inwoners.

Sportdeelname blijkt minder sterk samen te hangen met sportaanbod dan op voorhand wellicht verwacht zou worden. Er zijn genoeg steden met weinig aanbod en een hoge sportdeelname. Andersom zijn er ook steden met voldoende mogelijkheden om te sporten, maar desondanks een lage deelname. Blijkbaar spelen er andere factoren een rol die bepalen of mensen gaan sporten, zoals het inkomens- en opleidingsniveau.

Er is een sterke samenhang tussen sportdeelname enerzijds en de ervaren gezondheid van de bevolking en zorgkosten anderzijds. Gemeenten met relatief veel sporters hebben over het algemeen een relatief groot aandeel inwoners met een goede ervaren gezondheid. Ook zijn de gemiddelde zorgkosten in deze gemeenten lager. Om de deelname aan sport te vergroten is voldoende aanbod een randvoorwaarde, maar sportbeleid gericht op het activeren van specifieke doelgroepen cruciaal.

De Atlas

In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.

Bestel de Atlas

De Atlas voor gemeenten kost € 59 per jaar, exclusief 9% btw en inclusief verzendkosten

Bestel de Atlas

Wilt u meer weten over de Atlas?

Neem dan contact op met Marten Middeldorp of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Marten Middeldorp
middeldorp@atlasresearch.nl

Formulier