De Atlas 2021

Soort publicatie:
Boek

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht, Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Nadine van den Berg, Francine Burema, Joran Veldkamp, Clemens van Woerkens

Atlas voor gemeenten 2021

De Atlas voor gemeenten 2021 bevat wederom een schat aan actuele informatie die inzicht geeft in het wel en wee van de 50 grootste gemeenten van Nederland, met de vertrouwde thema’s bevolking, sociaal-economische positie en woonaantrekkelijkheid.

Woonaantrekkelijkheid en sociaal-economische positie

Amsterdam voert net als voorgaande jaren de woonaantrekkelijkheidsindex aan, gevolgd door Utrecht en Amstelveen. Als je kijkt naar de ontwikkeling op de woonaantrekkelijkheidsindex valt op dat Utrecht al een aantal jaren op rij dichter in de buurt van Amsterdam komt. Op de sociaal-economische index zijn de posities ietwat verschoven ten opzichte van vorig jaar. Amersfoort voert in de Atlas voor gemeenten 2021 deze ranglijst aan, gevolgd door Amstelveen en Utrecht.

Onderlinge verbanden

De indicatoren van de Atlas kennen een aantal interessante onderlinge verbanden. Zo is in de minder aantrekkelijke steden de werkloosheid relatief het hoogst (zie diagram 1). Ook zijn er opmerkelijke verschillen als je kijkt naar het opleidingsniveau. De werkloosheid onder hoogopgeleiden volgt het algemene patroon van een lage werkloosheid in aantrekkelijke steden. Het blijkt echter dat deze steden vaak minder gunstig zijn voor laagopgeleiden. Opmerkelijk genoeg speelt dit met name in de universiteitssteden waar laagopgeleiden relatief vaker werkloos zijn (zie diagram 2).

Dit jaar is voor het eerst een indicator voor het aandeel gescheiden inwoners opgenomen in de Atlas. Wat opvalt is dat het aandeel gescheidenen relatief groot is in de minst aantrekkelijke steden. Dit kan erop duiden dat de meest aantrekkelijke steden te duur worden voor mensen die gescheiden zijn (zie diagram 3).

Corona en de toekomst

De meeste indicatoren uit de Atlas voor gemeenten 2021 tonen de posities van de 50 grootste gemeenten voor het meest recente peiljaar 2020. De effecten van de coronapandemie zijn daardoor nog maar beperkt zichtbaar. Ook is het nog onduidelijk wat de blijvende effecten van corona zullen zijn. Neemt de filedruk blijvend af omdat we meer gaan thuiswerken, of is de bereikbaarheid van werk nog steeds zo belangrijk dat we na corona weer massaal in de file gaan staan? En welk effect heeft het tijdelijk sluiten van de theaters en concertzalen op het voortbestaan van de betreffende instellingen, en daarmee op de woonaantrekkelijkheid van steden? De toekomst gaat dat uitwijzen.

De Atlas

In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.

Bestel de Atlas

De Atlas voor gemeenten kost € 59 per jaar, exclusief 9% btw en inclusief verzendkosten

Bestel de Atlas

Wilt u meer weten over de Atlas?

Neem dan contact op met Nadine van den Berg of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Nadine van den Berg
vandenberg@atlasresearch.nl

Formulier